Spomíname

Paľko Horňák

Životná púť Paľka Horňáka

Paľko Horňák, milovaný syn, brat, priateľ a kolega

Biografické údaje

Pavol Horňák

Narodenie:

17. 7. 1974

Dunajská Streda

Úmrtie:

10. 10. 2023

Modra

Miesto odpočinku:

Bratislava, Petržalka

Rodina

Rodičia:

prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.

Terezia Horňáková, rod. Benovičová

Súrodenci:

Ing. Monika Míchalová

Manželka:

Deti:

Súvisiace osoby:

Dosiahnuté vzdelanie

Ďalšie informácie

Viac:

LIST MATKY MILOVANÉMU SYNOVI DO NEBA

Predbehol si svojich rodičov, no neviem, či si o to prvenstvo stál. Chcem veriť, že si našiel pokoj a že nie si tam sám. Mám nádej, že si znovu so starými rodičmi, ktorých si miloval.

Friedrich Schiller, nemecký dramatik a spisovateľ, tvrdil že „čoho sa nevzdáme, to nikdy nestratíme.“ Je na tom niečo pravdy, pretože ak nosíme v srdci toho, kto už nežije, prežívame znova a znova krásne spomienky. Rany na duši sa hoja najťažšie a najdlhšie.

Veľmi mi chýbaš Paľko.

Životná púť Paľka Horňáka

V živote sú chvíle, o ktorých vieme, že určite prídu, no predsa ich príchod nás prekvapí. Tým skôr, keď prídu náhle a neočakávane. Náhle a nečakane prišla chvíľa, ktorá skončila životnú púť vzácneho človeka, milovaného Paľka.

Paľko sa narodil 17. 7. 1974 v Dunajskej Strede. Už ako dieťa bol obľúbený v kolektíve. Od detstva, ktoré prežil v Šamoríne a v Bratislave, mal záľubu v športe, osobitne v džude a streľbe zo vzduchovky. V tejto oblasti športu mal rozsiahlu zbierku ocenení a medailí. To predurčilo aj jeho ďalšie vzdelanie, ktoré ukončil s maturitou na vojenskom gymnáziu Jána Žižku z Trocnova v Opave. Počas štúdia vo voľnom čase rád navštevoval koncerty svojho obľúbeného speváka Jaromíra Nohavicu v Ostrave.

Štúdium a Pôsobiská

Jeho pracovná púť sa po absolvovaní povinnej dvojročnej vojenskej základnej služby v útvare Pohraničnej stráže v Šiatorskej Bukovinke začala v hektickom čase. Bol zamestnancom distribučnej firmy Tungsram na Slovensku, predajcom spoločnosti Blue Screen, neskôr predstaviteľom firmy Orion Leuchten na Slovensku a napokon zástupcom firmy SLI aj v Maďarsku. Jeho rodinné gény po starom otcovi doc. Ing. Jánovi Horňákovi, CSc., ktorého osobne nepoznal (zomrel v roku 1969 ako 50 ročný), v oblasti poisťovníctva sa prejavili v spoločnosti Europenzia. Neskôr, s plným nasadením propagoval liečebné metódy brazílskeho liečiteľa z mestečka Abadiania. Sprevádzal nevyliečiteľne chorých pacientov do sídla guru de Faria (jeho priaznivci ho nazývajú „Boží Ján“) neďaleko hlavného mesta, ktorí sa po doplnkovej starostlivosti prostredníctvom duchov rôznych slávnych lekárov a liečiteľov (entít) v jeho s.r.o. Light entities studia v Pezinku vracali späť do bežného života. V tejto blahorodnej činnosti s ním spolupracovala Ing. Katarína Kačírová, konzultantka na terapie zamerané na seba rozvoj a celkovú transformáciu života.

Jeho veľkou záľubou bolo cestovanie. Prešiel kus sveta na vlastnú päsť. Navštívil krajiny juhovýchodnej Ázie, Blízkeho východu, severovýchodnej Afriky aj Balkánskeho polostrova, USA, Brazílie, Argentíny a Kuby, samozrejme v Európe Ruskú federáciu, Bielorusko, Ukrajinu, krajiny EÚ a Anglicko. V zahraničí absolvoval akreditovaný jazykový kurz nemčiny v Heidelbergu a polročný kurz angličtiny v štáte USA na Hawaji.

Aký bol Paľko Horňák

Nikdy neležal chorý, nesťažoval sa na žiadne bolesti. Za účelom udržania dobrej telesnej kondície sa venoval raketovému športu Squash (skvoš), plávaniu a ponáraniu s dýchacím prístrojom, vyskúšal si aj golf.

Jeho životná púť prispela k tomu, že bol medzinárodne rozhľadený a odborne zdatný mladý človek. I keď to nemal ľahké, zvládal všetky problémy, ktoré priniesol život bravúrne. Pre jeho čestnosť, zmysel pre spravodlivosť, svedomitosť a pracovitosť, t. j. vlastnosti, ktoré bezpochyby patrili k jeho osobnosti, si ho každý vážil. Nezištne pomáhal, rozdával sa na všetky strany a preto zanechal hlboké stopy v srdciach ľudí.

Pre jeho rodinu je to veľká strata. Nemožno nespomenúť jeho vrelý vzťah k starým rodičom Márii a Júliusovi Benovičovi, ktorých zabával veselými  príhodami, ktoré ho sprevádzali pri potulkách po svete. Mama, Terezka bola pre neho bútľavou vŕbou, človekom, ktorému plne dôveroval, ktorý jeho dôveru nikdy nesklamal, a keď sa jej opýtal na názor, tak ho vždy dostal. Otca, prof. Ing. Pavla Horňáka, DrSc. si nesmierne vážil a pomohol mu vrátiť sa urýchlene do pracovného tempa po operácii srdca. So sestrou Ing. Monikou Míchalovou mal neskutočný súrodenecký vzťah. Rozumel si dobre so švagrom PhDr. Ing. Vladimírom Míchalom. Osobitnú pozornosť venoval ich deťom, Mgr. Nikolete Míchalovej a Marekovi. Tešil sa, keď sa im darilo.

Paľko bol úžasný človek s veľkým srdcom. Svoju životnú púť skončil ako slobodný v bydlisku v Modre 10. 10. 2023. V sebe nosil dobro a lásku, ktorú dával iným.

Odišiel a u jeho najbližších ostal v srdci žiaľ a smútok. Opustil tento svet, no je aj naďalej v našich spomienkach, v našich srdciach.

S láskou a vďakou za prežité spoločné roky, avšak s bolesťou v srdci, so slzami v očiach a s hlbokým zármutkom sa s ním rozlúčili 18. októbra 2023 mama, otec a sestra s rodinou, ako aj jeho spolupracovníci a priatelia.

Video