1. Home
  2. /
  3. Kolumbárium

KAMENÁRSTVO BERINO

Kolumbárium

Urnové steny, tzv. kolumbáriá predstavujú najmodernejší spôsob pochovávania. Vzhľadom na vyťažené kapacity cintorínov sú ideálnym riešením problému s nedostatkom miest pre klasické  a urnové pomníky.  Takéto urnové steny s vysokou kapacitou úložných miest môžu zároveň slúžiť aj ako murované oplotenie. Súčasťou kolumbária sú nápisné tabule na urnové steny, na ktoré je možné vygravírovať mená a ďalšie údaje o zosnulých. Tak ako tradičné náhrobné kamene, aj urnové schránky v kolumbáriu môžu byť doplnené náhrobnými doplnkami ako napr. sú vázy, lampáše a iné. 

Kolumbárium, urnové steny
Kolumbárium, urnové steny

Veľkou výhodou kolumbária pre pozostalých je najmä ekonomická stránka. Prenajatie schránky v urnovej stene je podstatne lacnejšie ako náklady na výrobu samostatného pomníka. V cene prenájmu sú zarátané aj servisné služby týkajúce sa starostlivosti o kolumbárium – teda pravidelné čistenie ako aj starostlivosť o okolie. Aj to je dôvod, prečo sú urnové steny čoraz vyhľadávanejšie

Máte záujem o vytvorenie projektu unikátneho urnového hája a urnových stien ? Oslovte nás

Čo je to kolumbárium?

(Význam slova, ZDROJ: SK.Wikipedia):

Kolumbárium (lat.) môže byť:

  • v starovekom Ríme: pohrebná komora rímskych pohrebných bratstiev, prepustených otrokov i otrokov so stenami členenými výklenkami na uloženie urien (často skrášľované freskami, štukou a pamätnými tabuľami s textom), pozri kolumbárium (staroveký Rím)
  • v súčasnosti: časť cintorína s výklenkami na ukladanie popolníc (dakedy aj rakiev) s telesnými pozostatkami alebo všeobecnejšie vyzdobený priestor na ukladanie popolníc, pozri kolumbárium (súčasné cintoríny)
  • holubník v osobitnej architektonickej úprave, najmä v staroveku, ale aj dnes, pozri pod holubník
 

Projekty:

Príklad vizualizácie projektu urnovej steny: 
Príklad vizualizácie projektu urnovej steny: 

Konfigurátor hrobu

Vyskúšajte si tiež, ako bude vami vybraný pomník vyzerať! V našom konfigurátore hrobu, si zvoľte materiál a farbu pomníka aj náhrobku. Vašu vizualizáciu vám následne radi naceníme.

Kontakt - Kamenárstvo Berino Bratislava

Zavolajte nám

Napíšte nám

Vyberte si službu